Sandra Nakato

Sandra Nakato

Age: 9
Gender: Female
Village: Netunze