Peace Zaamu Nakubulwa

Peace Zaamu Nakubulwa

Age: 5
Gender: Female
Village: Kasambya