Moreen Nassazi

Moreen Nassazi

Age: 7
Gender: Female
Village: Buyuki