Martha Tendo Nabitaka

Martha Tendo Nabitaka

Age: 11
Gender: Female
Village: Kasambya